top of page

SPIRITUALISMEN

SPIRITUALISMENS 7 PRINSIPPER 

1. Guds kjærlighet er betingelsesløs og          uendelig

2. Fellesskap mellom alle mennesker

3. Samspill med englene og med våre              kjære som har gått bort

4. Sjelen eksisterer og er evig

5. Personlig ansvar

6. Etter dette livet gis vi muligheten til å          forstå virkningene av våre handlinger

7. Evig utvikling åpen for alle

SPIRITUALISM

7 PRINCIPLES OF SPIRITUALISM

1. The Fatherhood of God

2. The Brotherhood of Man

3. The Communion of Spirits and the                 Ministery of Angles

4. The Continuous Existence of the 

     Human Soul

5. Personal Responsibility

6. Compensation and Retrobution                      Hearafter for all the Good and Evil                  Deeds Done on Earth

7. Eternal Progress Open to Every Human      Soul

INFORMASJON OM SPIRITUALISMEN

Den moderne spiritualismens vugge stod i Hydesville, NY - USA 31. mars 1848, da Fox familien oppdaget at de kunne kommunisere med ånden til en avdød handelsreisende ved navn Charles B Rosna.

Spiritualismen fikk tidlig et godt fotfeste i Storbritannia og er nå spredt til alle verdenshjørner.

Vi har ingen bud, søyler eller dogmer. Spiritualismen baserer seg fult ut på de 7 prinsippene, som spiritualister prøver å leve etter.

INFORMATION ON SPIRITUALISM

Modern Spiritualism was born on the 31st of March, 1848 in Hydesville, NY - USA when the Fox family discovered that they could communicate with the spirit of a deceased peddler named Charles B Rosna. 

Sspiritualism spread quickly and took root in Great Britain which is still a leading light for Spiritualism today. We have no commandments, rules or dogmas,. Spiritualism is based solely on the 7 Principals that Spiritualists use as a guideline for their lives.

bottom of page