top of page

AKTIVITETER 

ACTIVITIES 

AKTIVITETER

Oslo Spiritualist Society har kaffe dager, åndelige kvelder, samt noen kurs i løpet av året.

Vi har åndelige kvelder ca 1 torsdag i måneden på The Spiritualist, Trudvangveien 25, på Majorstuen og som regel er det mulig å delta via zoom. Vi vil også arrangere noen Åpen Plattform kvelder der publikumet vil få mulighet til å prøve seg som plattform medium.

Følg med for info om våre neste kvelder!

Vi holder åpen kaffe dager på lørdager med foredrag, healing og readings, ca 2 ganger i året på The Spiritualist, Trudvangveien 25, på Majorstuen. Følg med for info om våre neste dager!

ACTIVITIES

The Oslo Spiritualist Society has coffee mornings, evenings of mediumship and a selection of workshops throughout the year.

Our public evenings of mediumship are usually held one Thursday a month at The Spiritualist, Trudvangveien 25, in Majorstuen and usually with an option to participate via zoom.  

Our coffee mornings feature talks, healing and readings and are usually held twice a year on saturdays at The Spiritualist, Trudvangveien 25, Majorstuen.  

bottom of page