top of page

OM OSS

ABOUT US

Om O.S.S

Oslo Spiritualist Society ble stiftet 17. juli 2017. og vi holder til i 

Trudvangveien 25, på Majorstuen i Oslo

Vi er en gruppe mennesker som er interessert i å fordype seg i den spiritualistiske troen og filosofien. Vi er registrert i Brønnøysund og er medlem (Associated Member) av SNU, Spiritualists National Union, i Storbritannia. Vårt mål er bl.a. å arrangere åndelige foredrag, diskusjoner, mediumdemonstrasjoner og bidra til veldedighetsarbeid.

Vi samler mennesker for felles aktiviteter og inspirerer hverandre til å søke etter vår egen individuelle spirituelle utvikling. O.S.S. vil gjerne inspirere andre og bidra til at folk danner egne sirkler for personlige studier.

Vi åpner for nye medlemmer i 2024 – medlemskontingent for 2024 er kr 300,- Konto for dette er: 1503.96.11187

FORDELER MED MEDLEMSKAP & MAILING LIST:

  • Medlemmer vil være de første til å få info om alle våre aktiviteter samt rabatt på de aktivitetene som O.S.S arrangerer og vil få praktisk støtte til å danne egne studie grupper der de måtte befinne seg, samt veiledning dersom det er interesse for aktiviteter knyttet til SNU i England.
  • De som kun melder seg på til vår mailing-list vil få informasjon om aktiviteter og andre relevante nyheter. Du kan foreløpig melde deg på til mailing-listen ved å sende mail til pamelafornell@gmail.com

Spørsmål rettes til Pamela Serene Fornell, tlf. 920 90 845 eller send mail til pamelafornell@gmail.com.

About O.S.S

The Oslo Spiritualist Society was founded on 17 July 2017 and we are located at

Trudvangveien 25, in Majorstuen, Oslo

We are a group of people who are interested in exploring Spiritualist beliefs and philosophy. We are registered with Brønnøysund and are an Associated Member of the Spiritualists' National Union (SNU) in Great Britain. Our goal is to provide spiritual lectures, talks and demonstrations of mediumship as well as contributing to charity work.

We bring people together for these group activities to inspire each other to seek out our own, individual, spiritual development. The O.S.S wants to make a contribution by helping others to set up their own study circles for personal growth

We are now opening up our membership to new members for 2024 The price for membership in 2024 is kr 300,-. Membership dues can be paid into bank account no.: 1503.96.11187

BENEFITS OF MEMBERSHIP & MAILING LIST:

  • Members will receive advance information on all of our activities as well as a discount on activities organised by the O.S.S. They will also be offered practical support to create their own stydy groups where ever they are located, as well as advice on any activities connected to the SNU in England.
  • If you choose to simply join our mailing-list you will receive information on our activities and other relevant news. Currently, you can join our mailing list by sending an email to pamelafornell@gmail.com

Questions can be directed to Pamela Serene Fornell, tlf. 920 90 845 eller send mail til pamelafornell@gmail.com.

bottom of page