top of page

Science

Philosophy

Religion

WELCOME TO OUR SITE

Oslo Spiritualist Society (O.S.S) er en gruppe mennesker som er interessert i den spiritualistiske troen og filosofien, og hva den kan bety for oss som spirituelle vesener i et menneskelig eksistens.

O.S.S møtes bl.a. for å drøfte filosofiske spørsmål og vil arrangere foredrag og åndelige aktiviteter. Spiritualismen har ingen lover og regler som må følges. Det er en filosofi, en vitenskap og en religion som fokuserer på kjærlighet og selvutvikling.

Oslo Spiritualist Society (O.S.S) is a group of people who are interested in Spiritualist beliefs, philosophy and what it can mean for us as spiritual beings living a human existence.

O.S.S meets to discuss philosophical questions as well as arranging lectures and other Spiritual activities. Spiritualism has no rules or regulations that must be followed. It is a philosophy, a science and a religion that focuses on love and personal development.

Navn*

E-postadresse*

Melding*

bottom of page